Кордицепс, рейши (линчжи) за имунитет

Имунитетът и висшите гъби

Висшите гъби от гледна точка на науката
За първи път думата „имунитет”(от лат. Immunitas- свободен от нещо) е употребена от руския учен И. И. Мечников през 1901 година за обозначение на системата за защита на организма от външни инфекциозни агенти.
Отслабването на имунитета на съвременния човек е източник на много проблеми и е главен проблем в медицината. Комплексното влияние на негативните фактори (различните химически агенти, радиацията, пушенето, изобилието на пестициди в почвата и т.н.) потиска имунитета.
Защитната система на организма се състои от два основни типа имунна реакция. Първият тип реакция – това е клетъчната, представена от Т-килърите – клетките-убийци. Втория тип реакция е хуморалният, представен от В-клетките, които произвеждат антитела. Антителата се изработват в отговор на проникването на чужди за организма агенти и са строго специфични по отношение на агентите. Тези два типа имунитет са тясно свързани.
Китайският кордицепс (Cordyceps chinensis) се отнася към групата на естествените имуномодулатори и самата природа му е дала способността да регулира баланса между клетъчния и хуморалния имунитет. Той е високо ефективно имунорегулиращо средство, което в зависимост от изходното състояние на организма може както да повиши понижения имунитет, така и да намали проявите на излишна имунна реакция.
Способността на кордицепса да коригира различните нива на имунитет е обусловена от полизахаридите в неговия състав. За това свидетелстват експерименти, при които повишената концентрация на полизахариди позволява 10-15 пъти да се повиши имунорегулаторното действие (Liu P. и съавт. 2004). Това определя терапевтичната ефективност именно на течните форми на кордицепса, в които, благодарение на съвременните технологии, концентрацията на полизахариди е доведена до уникално ниво. (В. Алексеев, 2003).
В състава на линчжи (Ganoderma lucidum) също присъстват полизахариди, активиращи клетките-убейци и повишаващи изработването в организма на интерферон – главното противовирусно вещество.
Корекцията на имунитета под действието на кордицепса и линчжи е съпроводена от противораково и антиалергично действие.  
Силно противотуморно действие притежава също така полизахаридът лентинан в състава на гъбата шиитаке (Lentinula edodes). Лентинанът се използва в комплексна противотуморна терапия в качеството на препарат, задържащ развитието на различни видове тумори и препятстващ образуването на метастази чрез активиране на имунната система (Moriya, 1984). Имуномодулиращото действие на този полизахарид позволява той да бъде използван при най-различни имунодефицитни състояния.
В състава на гъбата гериций (Hericium erinaceus) също влизат полизахариди, активизиращи специфичния клетъчен имунитет.
Известно е, че за състоянието на имунната система огромна роля играе функцията на червата. Кордицепсът и линчжи коригират имунната система на слизестата обвивка на червата, активно защитават организма от действието на вирусите, бактериите и токсините (В.  Cijunskiene, 2004).
В заключение трябва да се отбележи, че препаратите на основата на висшите гъби, за разлика от много други имуномодулатори, не предизвиква ефект на пренапрежение в организма и могат да се използват дълго време за поддържане на имунитета на високо ниво.